Сортувати статті за: датою | популярністю | відвідуваністю | коментарями | абеткою

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою президії ЦК профспілки працівників державних установ України
№ П-12-5 від 25.06.2008 р.
 
ПОЛОЖЕННЯ
„Про почесний знак Профспілки працівників
державних установ України „За соціальний діалог”
 
1. Почесний знак Профспілки працівників державних установ України "За соціальний діалог" (далі – знак) встановлюється президією ЦК профспілки для нагородження працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, громадських діячів, інших осіб, які сприяють розвитку Профспілки.

2. Нагородження знаком проводиться за конкретні досягнення та особисті заслуги в сприянні здійсненню Профспілкою функцій представництва та захисту прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, за плідну, результативну роботу з виконання положень Генеральної, регіональних, галузевих угод і колективних договорів.

3. Рішення про нагородження знаком приймає президія ЦК профспілки за поданням виборного органу членської організації.

4. Подання про нагородження подається за один місяць до нагородження. В ньому вказується стисла характеристика кандидатури з обґрунтуванням мотивів нагородження.

5. Голова Профспілки може виступати з власною ініціативою щодо нагородження знаком.

6. У разі відхилення клопотання про нагородження членська організація повідомляється про причини відмови.

7. Знак та посвідчення до нього мають порядкові реєстраційні номери.

8. Вручення знака та посвідчення проводиться прилюдно в урочистій обстановці. Повторне нагородження знаком не проводиться.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою президії ЦК профспілки працівників державних установ України
№ П-12-5 від 25.06.2008 р.
 
ПОЛОЖЕННЯ
„Про почесне звання
Профспілки працівників державних установ України
„Заслужений працівник Профспілки”
 
1. Почесне звання Профспілки працівників державних установ України "Заслужений працівник Профспілки" (далі – звання) є найвищою нагородою Профспілки.

2. Звання присвоюється профспілковим працівникам, які пропрацювали в організаціях Профспілки не менш як 20 років та нагороджені Почесною грамотою ЦК профспілки та нагрудним знаком «Відзнака Профспілки».

3. Особам, яким присвоєно звання, виплачується грошова винагорода за рахунок коштів ЦК профспілки.
Розмір грошової винагороди встановлюється постановою президії ЦК профспілки.
Особам, яким присвоєно звання, за рішенням відповідного профоргану може бути встановлена надбавка до посадового окладу в розмірі 10% або застосовується інша форма матеріального заохочення. Встановлення десятивідсоткової надбавки може бути здійснене за умови наявності фінансових можливостей у профспілкової організації та виконання статутних та фінансових зобов’язань.

4. Звання присвоюється за особисті заслуги перед Профспілкою, а саме:
- за досягнення високих особистих показників у профспілковій роботі;
- за багаторічну активну роботу по захисту трудових прав і соціально-економічних інтересів членів Профспілки;
- за активну діяльність з охорони праці та збереження здоров’я членів Профспілки;
- за вагомий особистий внесок у розроблення нормативної бази Профспілки, діяльність з організаційно-статутного та фінансового зміцнення Профспілки, підвищення її ролі і авторитету тощо.

5. Присвоєння звання здійснюється президією ЦК профспілки один раз на рік на останньому черговому засіданні президії на підставі клопотання територіальної профспілкової організації. Клопотання подаються в апарат ЦК профспілки не пізніше ніж за місяць до дати нагородження.

6. Голова та члени президії ЦК профспілки можуть виступати з власною ініціативою (клопотанням) щодо присвоєння звання керівникам профорганів територіальних та первинних організацій Профспілки, іншим профспілковим працівникам.

7. Територіальним організаціям, які не виконують своїх статутних, фінансових та інших зобов'язань перед ЦК або Профспілкою, може бути відмовлено в клопотанні про присвоєння звання. У разі відхилення клопотання членській організації повідомляється про причини відмови.

8. Посвідчення про присвоєння звання вручається в урочистій обстановці головою ЦК профспілки, членом президії ЦК профспілки або членом ЦК профспілки за дорученням голови.

9. Посвідчення про присвоєння звання має порядковий реєстраційний номер.
Повторне присвоєння звання не здійснюється. Зразок нагородного листа додається (додаток).
Додаток до Положення
„Про почесне звання Профспілки
працівників державних установ України
„Заслужений працівник Профспілки”
НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до присвоєння
почесного звання Профспілки працівників державних установ України
„Заслужений працівник Профспілки”

1. Прізвище, ім'я, по батькові        _____________________________________
2. Посада, місце роботи ____________________________________________
3.   Число, місяць, рік народження____________________________________
4.   Освіта ________________________________________________________
             (які навчальні заклади закінчив (-ла), коли, спеціальність за дипломом)
5. Які має профспілкові нагороди, дата нагородження______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.   Домашня адреса__________________________________________
_____________________________________ Тел.__________________
7.   Службова адреса _________________________________________
_____________________________________ Тел.__________________
8.   Загальний стаж роботи________ років.
Стаж роботи в профспілках___________ років.
9.   Характеристика із зазначенням конкретних особистих заслуг профспілкового працівника_________________________
______________________________________________________
Рекомендовано рішенням_________________________________
                                               (найменування виборного органу)
постанова № _______ від _________.
 
 
М.п.                              
 
 
(Посада та підпис керівника членської організації)
" ___ " __________ 200___ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою президії ЦК профспілки працівників державних установ України
№ П-12-5 від 25.06.2008 р.

ПОЛОЖЕННЯ
„Про нагрудний знак Профспілки працівників 
державних установ України „Відзнака Профспілки”

1. Нагрудним знаком Профспілки працівників державних установ України "Відзнака Профспілки" (далі – нагрудний знак) нагороджуються профспілкові працівники та профспілкові активісти. 

2. Нагрудним знаком нагороджуються:
-  за конкретні досягнення у вирішенні програмних і статутних завдань Профспілки;
-  за особливі заслуги перед Профспілкою;
-  за активну участь у громадському житті профспілкової організації;
-  за вирішення конкретних питань соціально-економічного та правового захисту членів профспілки;
-  за сприяння збільшенню чисельності членів профспілки.
 
3. Нагрудним знаком нагороджуються профспілкові працівники, які пропрацювали в профспілкових організаціях державних установ не менше 8 років та нагороджувалися Почесною грамотою ЦК профспілки не раніше ніж за рік до того.
 
4. Нагрудним знаком можуть нагороджуватися представники всеукраїнських та міжнародних профоб’єднань і організацій за особливі заслуги перед Профспілкою працівників державних установ України або, як виняток, за пропозицією президії ЦК профспілки.
 
5. Особам, нагородженим нагрудним знаком, видається одноразова грошова винагорода за рахунок коштів ЦК профспілки. Розмір грошової винагороди визначається постановою президії ЦК профспілки. Виплата грошової премії здійснюється територіальною організацією, яка подає кандидатуру для нагородження, з подальшим перерахуванням коштів Центральним комітетом профспілки.
 
6. Територіальним організаціям, які не виконують своїх статутних, фінансових та інших зобов'язань перед ЦК або Профспілкою, може бути відмовлено в клопотанні про нагородження. У разі відхилення клопотання про нагородження членській організації повідомляється про причини відмови.
 
7. Голова та члени президії ЦК профспілки можуть виступати з власною ініціативою (клопотанням) про нагородження нагрудним знаком керівників профорганів територіальних та первинних організацій Профспілки, інших профспілкових працівників.
 
8. Нагородження нагрудним знаком здійснюється рішенням президії ЦК профспілки на підставі подання виборного органу членської організації (додаток) відповідно до постанови виборного органу за підписом керівника. В поданні дається стисла характеристика кандидата із зазначенням підстав нагородження.
 
9. Щорічна кількість відзнак регулюється квотою, встановленою для кожного територіального об’єднання, відповідно до кількості членів профспілки. В окремих випадках можливе нагородження понад установлену квоту за умов виплати грошової винагороди за рахунок членської організації. Повторне нагородження нагрудним знаком не проводиться.
Щорічна квота визначається постановою президії ЦК профспілки.
 
10. Вручення нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці членами президії ЦК профспілки або членами Центрального комітету профспілки.
 

Додаток
до Положення
„Про нагрудний знак Профспілки працівників 
державних установ України „Відзнака Профспілки”
 

ПОДАННЯ ДО НАГОРОДЖЕННЯ
___________________________________
(назва відзнаки)
1. ____________________________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові)
2. Посада та місце роботи ________________________________________
3. Стисла характеристика конкретного внеску в профспілкову роботу (із зазначенням дати, з якою пов'язане нагородження)
________________________________________________________________________________________________________________
4. Питання представлення до нагороди розглянуто на засіданні президії ________________________________________________________________
___________ 200__ р., протокол № _____

М.п.                                                 

Посада та підпис керівника

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою президії ЦК Профспілки працівників державних установ України
№ П-12-5 від 25.06.2008 р.
ПОЛОЖЕННЯ
 
„Про Подяку голови 
Профспілки працівників державних установ України”

1.Подяка голови Профспілки працівників державних установ України (далі – Подяка голови) є відзнакою за сумлінну профспілкову роботу, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток соціального діалогу, конкретні досягнення у захисті прав та інтересів членів Профспілки.

2.Подякою відзначаються профспілкові активісти, працівники профспілкових організацій, члени Профспілки, політичні та громадські діячі, соціальні партнери, керівники-роботодавці, які сприяють розвитку та зміцненню Профспілки. Подякою голови можуть нагороджуватися представники Всеукраїнських та міжнародних профоб’єднань і організацій за особисті заслуги перед Профспілкою працівників державних установ України.

3.Відзначення Подякою здійснюється головою Профспілки на підставі листа-клопотання організаційної ланки Профспілки (відповідно до рішення виборного органу) із зазначенням конкретних досягнень особи, яку відзначають. Голова Профспілки має право виступати з власною ініціативою щодо відзначення Подякою голови.

4. Документи на нагородження подаються в апарат ЦК не пізніше ніж за 15 робочих днів до нагородження.

5. Подяка підписується виключно головою Профспілки.

6. Вручення Подяки голови проводиться в урочистій обстановці особисто головою Профспілки або представником відповідного профспілкового органу.

7. Відзначення Подякою голови може бути підставою для прийняття рішення про матеріальне заохочення відзначеного.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ЦК Профспілки працівників державних установ України 
№ П-12-5 від 25.06.2008 р.
ПОЛОЖЕННЯ
 
„Про Почесну грамоту Центрального комітету 
профспілки працівників державних установ України”
 
1. Почесна грамота Центрального комітету Профспілки працівників державних установ України (далі – Почесна грамота) є нагородою Профспілки працівників державних установ України.

2. Почесною грамотою нагороджуються члени профспілки, профспілкові активісти, штатні працівники профспілкових органів, які вже були нагороджені почесною грамотою відповідної територіальної організації.

3. Почесною грамотою нагороджуються:
- за активну участь у громадському житті профспілкової організації;
- за вирішення конкретних питань соціально-економічного та правового захисту членів профспілки;
- організацію літнього відпочинку та оздоровлення членів профспілки та членів їх сімей;
-за сприяння збільшенню числа членів профспілки тощо.

4. Територіальним організаціям, які не виконують своїх статутних, фінансових та інших зобов'язань перед ЦК або Профспілкою, може бути відмовлено в клопотанні про нагородження. У разі відхилення клопотання про нагородження членській організації повідомляється про причини відмови.

5. Нагородження Почесною грамотою здійснюється президією ЦК профспілки на підставі подання виборного органу членської організації відповідно до постанови виборного органу за підписом його керівника. В поданні дається стисла характеристика кандидата із зазначенням підстав нагородження.

6. Документи на нагородження подаються до апарату ЦК профспілки не пізніше ніж за 15 робочих днів до нагородження.

7. Рішенням президії ЦК профспілки її члени, нагороджені Почесною грамотою, можуть бути премійовані або заохочені цінними подарунками за наявності фінансових можливостей. Розмір премії встановлюється рішенням президії ЦК профспілки.

8. Бланк Почесної грамоти затверджується президією Центрального комітету профспілки. Почесна грамота засвідчується печаткою.

9. Вручення Почесної грамоти проводиться в урочистій обстановці членами Центрального комітету або членами президії Центрального комітету профспілки.

Найменування профспілки скорочено:
Українською мовою – ППДУУ
Російською мовою – ПРГУУ
Англійською мовою – SEUU