Сортувати статті за: датою | популярністю | відвідуваністю | коментарями | абеткою

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою президії ЦК профспілки працівників державних установ України
№ П-12-5 від 25.06.2008 р.
 
ПОЛОЖЕННЯ
„Про почесне звання
Профспілки працівників державних установ України
„Заслужений працівник Профспілки”
 
1. Почесне звання Профспілки працівників державних установ України "Заслужений працівник Профспілки" (далі – звання) є найвищою нагородою Профспілки.

2. Звання присвоюється профспілковим працівникам, які пропрацювали в організаціях Профспілки не менш як 20 років та нагороджені Почесною грамотою ЦК профспілки та нагрудним знаком «Відзнака Профспілки».

3. Особам, яким присвоєно звання, виплачується грошова винагорода за рахунок коштів ЦК профспілки.
Розмір грошової винагороди встановлюється постановою президії ЦК профспілки.
Особам, яким присвоєно звання, за рішенням відповідного профоргану може бути встановлена надбавка до посадового окладу в розмірі 10% або застосовується інша форма матеріального заохочення. Встановлення десятивідсоткової надбавки може бути здійснене за умови наявності фінансових можливостей у профспілкової організації та виконання статутних та фінансових зобов’язань.

4. Звання присвоюється за особисті заслуги перед Профспілкою, а саме:
- за досягнення високих особистих показників у профспілковій роботі;
- за багаторічну активну роботу по захисту трудових прав і соціально-економічних інтересів членів Профспілки;
- за активну діяльність з охорони праці та збереження здоров’я членів Профспілки;
- за вагомий особистий внесок у розроблення нормативної бази Профспілки, діяльність з організаційно-статутного та фінансового зміцнення Профспілки, підвищення її ролі і авторитету тощо.

5. Присвоєння звання здійснюється президією ЦК профспілки один раз на рік на останньому черговому засіданні президії на підставі клопотання територіальної профспілкової організації. Клопотання подаються в апарат ЦК профспілки не пізніше ніж за місяць до дати нагородження.

6. Голова та члени президії ЦК профспілки можуть виступати з власною ініціативою (клопотанням) щодо присвоєння звання керівникам профорганів територіальних та первинних організацій Профспілки, іншим профспілковим працівникам.

7. Територіальним організаціям, які не виконують своїх статутних, фінансових та інших зобов'язань перед ЦК або Профспілкою, може бути відмовлено в клопотанні про присвоєння звання. У разі відхилення клопотання членській організації повідомляється про причини відмови.

8. Посвідчення про присвоєння звання вручається в урочистій обстановці головою ЦК профспілки, членом президії ЦК профспілки або членом ЦК профспілки за дорученням голови.

9. Посвідчення про присвоєння звання має порядковий реєстраційний номер.
Повторне присвоєння звання не здійснюється. Зразок нагородного листа додається (додаток).
Додаток до Положення
„Про почесне звання Профспілки
працівників державних установ України
„Заслужений працівник Профспілки”
НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до присвоєння
почесного звання Профспілки працівників державних установ України
„Заслужений працівник Профспілки”

1. Прізвище, ім'я, по батькові        _____________________________________
2. Посада, місце роботи ____________________________________________
3.   Число, місяць, рік народження____________________________________
4.   Освіта ________________________________________________________
             (які навчальні заклади закінчив (-ла), коли, спеціальність за дипломом)
5. Які має профспілкові нагороди, дата нагородження______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.   Домашня адреса__________________________________________
_____________________________________ Тел.__________________
7.   Службова адреса _________________________________________
_____________________________________ Тел.__________________
8.   Загальний стаж роботи________ років.
Стаж роботи в профспілках___________ років.
9.   Характеристика із зазначенням конкретних особистих заслуг профспілкового працівника_________________________
______________________________________________________
Рекомендовано рішенням_________________________________
                                               (найменування виборного органу)
постанова № _______ від _________.
 
 
М.п.                              
 
 
(Посада та підпис керівника членської організації)
" ___ " __________ 200___ р.

Найменування профспілки скорочено:
Українською мовою – ППДУУ
Російською мовою – ПРГУУ
Англійською мовою – SEUU