Сортувати статті за: датою | популярністю | відвідуваністю | коментарями | абеткою

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою президії ЦК профспілки працівників державних установ України
№ П-12-5 від 25.06.2008 р.
 
ПОЛОЖЕННЯ
„Про почесний знак Профспілки працівників
державних установ України „За соціальний діалог”
 
1. Почесний знак Профспілки працівників державних установ України "За соціальний діалог" (далі – знак) встановлюється президією ЦК профспілки для нагородження працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, громадських діячів, інших осіб, які сприяють розвитку Профспілки.

2. Нагородження знаком проводиться за конкретні досягнення та особисті заслуги в сприянні здійсненню Профспілкою функцій представництва та захисту прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, за плідну, результативну роботу з виконання положень Генеральної, регіональних, галузевих угод і колективних договорів.

3. Рішення про нагородження знаком приймає президія ЦК профспілки за поданням виборного органу членської організації.

4. Подання про нагородження подається за один місяць до нагородження. В ньому вказується стисла характеристика кандидатури з обґрунтуванням мотивів нагородження.

5. Голова Профспілки може виступати з власною ініціативою щодо нагородження знаком.

6. У разі відхилення клопотання про нагородження членська організація повідомляється про причини відмови.

7. Знак та посвідчення до нього мають порядкові реєстраційні номери.

8. Вручення знака та посвідчення проводиться прилюдно в урочистій обстановці. Повторне нагородження знаком не проводиться.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою президії ЦК Профспілки працівників державних установ України
№ П-12-5 від 25.06.2008 р.
ПОЛОЖЕННЯ
 
„Про Подяку голови 
Профспілки працівників державних установ України”

1.Подяка голови Профспілки працівників державних установ України (далі – Подяка голови) є відзнакою за сумлінну профспілкову роботу, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток соціального діалогу, конкретні досягнення у захисті прав та інтересів членів Профспілки.

2.Подякою відзначаються профспілкові активісти, працівники профспілкових організацій, члени Профспілки, політичні та громадські діячі, соціальні партнери, керівники-роботодавці, які сприяють розвитку та зміцненню Профспілки. Подякою голови можуть нагороджуватися представники Всеукраїнських та міжнародних профоб’єднань і організацій за особисті заслуги перед Профспілкою працівників державних установ України.

3.Відзначення Подякою здійснюється головою Профспілки на підставі листа-клопотання організаційної ланки Профспілки (відповідно до рішення виборного органу) із зазначенням конкретних досягнень особи, яку відзначають. Голова Профспілки має право виступати з власною ініціативою щодо відзначення Подякою голови.

4. Документи на нагородження подаються в апарат ЦК не пізніше ніж за 15 робочих днів до нагородження.

5. Подяка підписується виключно головою Профспілки.

6. Вручення Подяки голови проводиться в урочистій обстановці особисто головою Профспілки або представником відповідного профспілкового органу.

7. Відзначення Подякою голови може бути підставою для прийняття рішення про матеріальне заохочення відзначеного.

Найменування профспілки скорочено:
Українською мовою – ППДУУ
Російською мовою – ПРГУУ
Англійською мовою – SEUU