Сортувати статті за: датою | популярністю | відвідуваністю | коментарями | абеткою

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою президії ЦК профспілки працівників державних установ України
№ П-12-5 від 25.06.2008 р.
 
ПОЛОЖЕННЯ
„Про почесний знак Профспілки працівників
державних установ України „За соціальний діалог”
 
1. Почесний знак Профспілки працівників державних установ України "За соціальний діалог" (далі – знак) встановлюється президією ЦК профспілки для нагородження працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, громадських діячів, інших осіб, які сприяють розвитку Профспілки.

2. Нагородження знаком проводиться за конкретні досягнення та особисті заслуги в сприянні здійсненню Профспілкою функцій представництва та захисту прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, за плідну, результативну роботу з виконання положень Генеральної, регіональних, галузевих угод і колективних договорів.

3. Рішення про нагородження знаком приймає президія ЦК профспілки за поданням виборного органу членської організації.

4. Подання про нагородження подається за один місяць до нагородження. В ньому вказується стисла характеристика кандидатури з обґрунтуванням мотивів нагородження.

5. Голова Профспілки може виступати з власною ініціативою щодо нагородження знаком.

6. У разі відхилення клопотання про нагородження членська організація повідомляється про причини відмови.

7. Знак та посвідчення до нього мають порядкові реєстраційні номери.

8. Вручення знака та посвідчення проводиться прилюдно в урочистій обстановці. Повторне нагородження знаком не проводиться.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою президії ЦК профспілки працівників державних установ України
№ П-12-5 від 25.06.2008 р.

ПОЛОЖЕННЯ
„Про нагрудний знак Профспілки працівників 
державних установ України „Відзнака Профспілки”

1. Нагрудним знаком Профспілки працівників державних установ України "Відзнака Профспілки" (далі – нагрудний знак) нагороджуються профспілкові працівники та профспілкові активісти. 

2. Нагрудним знаком нагороджуються:
-  за конкретні досягнення у вирішенні програмних і статутних завдань Профспілки;
-  за особливі заслуги перед Профспілкою;
-  за активну участь у громадському житті профспілкової організації;
-  за вирішення конкретних питань соціально-економічного та правового захисту членів профспілки;
-  за сприяння збільшенню чисельності членів профспілки.
 
3. Нагрудним знаком нагороджуються профспілкові працівники, які пропрацювали в профспілкових організаціях державних установ не менше 8 років та нагороджувалися Почесною грамотою ЦК профспілки не раніше ніж за рік до того.
 
4. Нагрудним знаком можуть нагороджуватися представники всеукраїнських та міжнародних профоб’єднань і організацій за особливі заслуги перед Профспілкою працівників державних установ України або, як виняток, за пропозицією президії ЦК профспілки.
 
5. Особам, нагородженим нагрудним знаком, видається одноразова грошова винагорода за рахунок коштів ЦК профспілки. Розмір грошової винагороди визначається постановою президії ЦК профспілки. Виплата грошової премії здійснюється територіальною організацією, яка подає кандидатуру для нагородження, з подальшим перерахуванням коштів Центральним комітетом профспілки.
 
6. Територіальним організаціям, які не виконують своїх статутних, фінансових та інших зобов'язань перед ЦК або Профспілкою, може бути відмовлено в клопотанні про нагородження. У разі відхилення клопотання про нагородження членській організації повідомляється про причини відмови.
 
7. Голова та члени президії ЦК профспілки можуть виступати з власною ініціативою (клопотанням) про нагородження нагрудним знаком керівників профорганів територіальних та первинних організацій Профспілки, інших профспілкових працівників.
 
8. Нагородження нагрудним знаком здійснюється рішенням президії ЦК профспілки на підставі подання виборного органу членської організації (додаток) відповідно до постанови виборного органу за підписом керівника. В поданні дається стисла характеристика кандидата із зазначенням підстав нагородження.
 
9. Щорічна кількість відзнак регулюється квотою, встановленою для кожного територіального об’єднання, відповідно до кількості членів профспілки. В окремих випадках можливе нагородження понад установлену квоту за умов виплати грошової винагороди за рахунок членської організації. Повторне нагородження нагрудним знаком не проводиться.
Щорічна квота визначається постановою президії ЦК профспілки.
 
10. Вручення нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці членами президії ЦК профспілки або членами Центрального комітету профспілки.
 

Додаток
до Положення
„Про нагрудний знак Профспілки працівників 
державних установ України „Відзнака Профспілки”
 

ПОДАННЯ ДО НАГОРОДЖЕННЯ
___________________________________
(назва відзнаки)
1. ____________________________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові)
2. Посада та місце роботи ________________________________________
3. Стисла характеристика конкретного внеску в профспілкову роботу (із зазначенням дати, з якою пов'язане нагородження)
________________________________________________________________________________________________________________
4. Питання представлення до нагороди розглянуто на засіданні президії ________________________________________________________________
___________ 200__ р., протокол № _____

М.п.                                                 

Посада та підпис керівника

Найменування профспілки скорочено:
Українською мовою – ППДУУ
Російською мовою – ПРГУУ
Англійською мовою – SEUU