Сортувати статті за: датою | популярністю | відвідуваністю | коментарями | абеткою

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою президії ЦК профспілки працівників державних установ України
№ П-12-5 від 25.06.2008 р.
 
ПОЛОЖЕННЯ
„Про почесне звання
Профспілки працівників державних установ України
„Заслужений працівник Профспілки”
 
1. Почесне звання Профспілки працівників державних установ України "Заслужений працівник Профспілки" (далі – звання) є найвищою нагородою Профспілки.

2. Звання присвоюється профспілковим працівникам, які пропрацювали в організаціях Профспілки не менш як 20 років та нагороджені Почесною грамотою ЦК профспілки та нагрудним знаком «Відзнака Профспілки».

3. Особам, яким присвоєно звання, виплачується грошова винагорода за рахунок коштів ЦК профспілки.
Розмір грошової винагороди встановлюється постановою президії ЦК профспілки.
Особам, яким присвоєно звання, за рішенням відповідного профоргану може бути встановлена надбавка до посадового окладу в розмірі 10% або застосовується інша форма матеріального заохочення. Встановлення десятивідсоткової надбавки може бути здійснене за умови наявності фінансових можливостей у профспілкової організації та виконання статутних та фінансових зобов’язань.

4. Звання присвоюється за особисті заслуги перед Профспілкою, а саме:
- за досягнення високих особистих показників у профспілковій роботі;
- за багаторічну активну роботу по захисту трудових прав і соціально-економічних інтересів членів Профспілки;
- за активну діяльність з охорони праці та збереження здоров’я членів Профспілки;
- за вагомий особистий внесок у розроблення нормативної бази Профспілки, діяльність з організаційно-статутного та фінансового зміцнення Профспілки, підвищення її ролі і авторитету тощо.

5. Присвоєння звання здійснюється президією ЦК профспілки один раз на рік на останньому черговому засіданні президії на підставі клопотання територіальної профспілкової організації. Клопотання подаються в апарат ЦК профспілки не пізніше ніж за місяць до дати нагородження.

6. Голова та члени президії ЦК профспілки можуть виступати з власною ініціативою (клопотанням) щодо присвоєння звання керівникам профорганів територіальних та первинних організацій Профспілки, іншим профспілковим працівникам.

7. Територіальним організаціям, які не виконують своїх статутних, фінансових та інших зобов'язань перед ЦК або Профспілкою, може бути відмовлено в клопотанні про присвоєння звання. У разі відхилення клопотання членській організації повідомляється про причини відмови.

8. Посвідчення про присвоєння звання вручається в урочистій обстановці головою ЦК профспілки, членом президії ЦК профспілки або членом ЦК профспілки за дорученням голови.

9. Посвідчення про присвоєння звання має порядковий реєстраційний номер.
Повторне присвоєння звання не здійснюється. Зразок нагородного листа додається (додаток).
Додаток до Положення
„Про почесне звання Профспілки
працівників державних установ України
„Заслужений працівник Профспілки”
НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до присвоєння
почесного звання Профспілки працівників державних установ України
„Заслужений працівник Профспілки”

1. Прізвище, ім'я, по батькові        _____________________________________
2. Посада, місце роботи ____________________________________________
3.   Число, місяць, рік народження____________________________________
4.   Освіта ________________________________________________________
             (які навчальні заклади закінчив (-ла), коли, спеціальність за дипломом)
5. Які має профспілкові нагороди, дата нагородження______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.   Домашня адреса__________________________________________
_____________________________________ Тел.__________________
7.   Службова адреса _________________________________________
_____________________________________ Тел.__________________
8.   Загальний стаж роботи________ років.
Стаж роботи в профспілках___________ років.
9.   Характеристика із зазначенням конкретних особистих заслуг профспілкового працівника_________________________
______________________________________________________
Рекомендовано рішенням_________________________________
                                               (найменування виборного органу)
постанова № _______ від _________.
 
 
М.п.                              
 
 
(Посада та підпис керівника членської організації)
" ___ " __________ 200___ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою президії ЦК профспілки працівників державних установ України
№ П-12-5 від 25.06.2008 р.

ПОЛОЖЕННЯ
„Про нагрудний знак Профспілки працівників 
державних установ України „Відзнака Профспілки”

1. Нагрудним знаком Профспілки працівників державних установ України "Відзнака Профспілки" (далі – нагрудний знак) нагороджуються профспілкові працівники та профспілкові активісти. 

2. Нагрудним знаком нагороджуються:
-  за конкретні досягнення у вирішенні програмних і статутних завдань Профспілки;
-  за особливі заслуги перед Профспілкою;
-  за активну участь у громадському житті профспілкової організації;
-  за вирішення конкретних питань соціально-економічного та правового захисту членів профспілки;
-  за сприяння збільшенню чисельності членів профспілки.
 
3. Нагрудним знаком нагороджуються профспілкові працівники, які пропрацювали в профспілкових організаціях державних установ не менше 8 років та нагороджувалися Почесною грамотою ЦК профспілки не раніше ніж за рік до того.
 
4. Нагрудним знаком можуть нагороджуватися представники всеукраїнських та міжнародних профоб’єднань і організацій за особливі заслуги перед Профспілкою працівників державних установ України або, як виняток, за пропозицією президії ЦК профспілки.
 
5. Особам, нагородженим нагрудним знаком, видається одноразова грошова винагорода за рахунок коштів ЦК профспілки. Розмір грошової винагороди визначається постановою президії ЦК профспілки. Виплата грошової премії здійснюється територіальною організацією, яка подає кандидатуру для нагородження, з подальшим перерахуванням коштів Центральним комітетом профспілки.
 
6. Територіальним організаціям, які не виконують своїх статутних, фінансових та інших зобов'язань перед ЦК або Профспілкою, може бути відмовлено в клопотанні про нагородження. У разі відхилення клопотання про нагородження членській організації повідомляється про причини відмови.
 
7. Голова та члени президії ЦК профспілки можуть виступати з власною ініціативою (клопотанням) про нагородження нагрудним знаком керівників профорганів територіальних та первинних організацій Профспілки, інших профспілкових працівників.
 
8. Нагородження нагрудним знаком здійснюється рішенням президії ЦК профспілки на підставі подання виборного органу членської організації (додаток) відповідно до постанови виборного органу за підписом керівника. В поданні дається стисла характеристика кандидата із зазначенням підстав нагородження.
 
9. Щорічна кількість відзнак регулюється квотою, встановленою для кожного територіального об’єднання, відповідно до кількості членів профспілки. В окремих випадках можливе нагородження понад установлену квоту за умов виплати грошової винагороди за рахунок членської організації. Повторне нагородження нагрудним знаком не проводиться.
Щорічна квота визначається постановою президії ЦК профспілки.
 
10. Вручення нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці членами президії ЦК профспілки або членами Центрального комітету профспілки.
 

Додаток
до Положення
„Про нагрудний знак Профспілки працівників 
державних установ України „Відзнака Профспілки”
 

ПОДАННЯ ДО НАГОРОДЖЕННЯ
___________________________________
(назва відзнаки)
1. ____________________________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові)
2. Посада та місце роботи ________________________________________
3. Стисла характеристика конкретного внеску в профспілкову роботу (із зазначенням дати, з якою пов'язане нагородження)
________________________________________________________________________________________________________________
4. Питання представлення до нагороди розглянуто на засіданні президії ________________________________________________________________
___________ 200__ р., протокол № _____

М.п.                                                 

Посада та підпис керівника

План роботи Кіровоградського обкому профспілки працівників державних установ на 2016 рік

Затверджено:

Постановою Президії ОК

профспілки працівників

державних установ

№ П- 3 від ___грудня 2015року

План роботи

Кіровоградського обкому профспілки

працівників державних установ на 2016 рік

1. Загальні заходи:

1.1. Надання допомоги головам райкомів, міськкомів, профкомів в обов’язковому складанні планів роботи профорганізацій на 2016 рік і затвердження їх на засіданні виборних органів – грудень 2015 – січень 2016р.р. члени президії ОК, працівники апарату ОК.

1.2. Проведення свята Новорічного ялинки в первинних профорганізаціях, забезпечення дітей Новорічними подарунками.

Січень- члени президії ОК, виборний профактив

1.3. Збір статистичних даних по профспілковому членству в 2015 році. Підготовка зведеного статистичного звіту для розгляду на засіданні президії ОК.

Лютий – члени президії, голови МК РК і профкомів

1.4. Здійснення контролю за проведенням колдоговірної кампанії в установах і організаціях державних установ (за окремим графіком).

Січень -лютий – члени президії, голови МК РК

1.5. Підготовка фінансового звіту про результати роботи профорганізацій в 2015 році. Збір данних з місць діяльності ревізійних комісій.

Січень – лютий – головний бухгалтер, заступник, голови РК, МК,ПК

1.6. Організація та проведення заходів з нагоди професійних та державних свят:

· 07.01 - Різдво Христове

· 26.01 – День працівника контрольно-ревізійної служби України;

· 29.01 – День працівників пожежної охорони;

· 28.04 – Всесвітній день охорони праці;

· 01.05 – День Міжнародної солідарності трудящих;

· 20.05 – День банківських працівників;

· 12.06 – День медичного працівника;

· 23.06 – День державної служби;

· 16.07 – День бухгалтера України;

· 01.10 – Міжнародний день осіб похилого віку;


Найменування профспілки скорочено:
Українською мовою – ППДУУ
Російською мовою – ПРГУУ
Англійською мовою – SEUU